Argument (RO)

Deşi Mithras este cunoscut în special datorită materialului arheologic, variaţiile înregistrate în cazul cultului său au fost rareori discutate din perspectivă arheologică la scara întregului imperiu, pentru a răspunde unor întrebări legate de rolul conectivităţilor sociale în practicile rituale. Studiile fundamentale dedicate mithraismului s-au concentrat mai ales asupra monumentelor, iconografiei sau aspectelor legate de doctrină sau credinţe. Această insistenţă în a interpreta conţinutul simbolic al cultului contrastează însă puternic cu direcţiile generale curente ale cercetării academice privind religia romană. Opinia general acceptată este că în lumea romană religia s-a manifestat mai ales prin practici rituale. Nu a existat o doctrină sau o ortodoxie; dimpotrivă, orice credinţă legată de puterile divine a fost definită, transmisă şi demonstrată prin acţiune: „faire, c’est croire”. Ca parte integrantă a acestui sistem religios ritualizat, mithraismul trebuie să fie studiat pe baza practicilor sale, iar noile cercetări arheologice în mithraea oferă o ocazie unică de a identifica felul în care credincioşii şi-au organizat ritualurile.

Pentru a valorifica tot potenţialul unei abordări arheologice a mithraismului, acest colocviu va aduce împreună cercetători din toată Europa şi America de Nord care au excavat sau au studiat sistematic materialul arheologic din mithraea. Multe dintre aceste situri sunt nepublicate sau doar parţial publicate; oportunitatea de a disemina şi discuta acest material este deci şi mai importantă pentru dezvoltarea studiilor mithraice. Alba Iulia, locaţia unui mithraeum recent descoperit (şi primul cercetat sistematic cu metode moderne din provincia Dacia), va fi gazda acestei întâlniri.

Aspectele majore care vor fi luate în discuţie includ:

  • Ce relevă arheologia fiecărui sit despre practicile cultului mithraic? Ce făceau credincioşii în (şi în jurul) mithraea? Cât de des erau utilizate aceste sanctuare?
  • Cât de uniforme sunt ritualurile atestate arheologic în mithraea în timp şi în spaţiu? Cum se pot explica similarităţile şi diferenţele identificate?
  • Ce relevă aceste ritualuri despre legăturile dintre comunităţile mithraice şi despre reţelele religioase din lumea romană în general?

 

Colocviul va avea loc în 26-28 octombrie 2017 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Romania. Două zile, 26-27 octombrie, vor fi dedicate prezentărilor şi unei sesiuni de postere ale studenţilor doctoranzi, iar ultima zi va fi rezervată unei excursii arheologice. Colocviul este organizat de Muzeul Naţional al Unirii (Alba Iulia), Universitatea “1 Decembrie 1918” (Alba Iulia), Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Filiala Cluj şi Universitatea British Columbia (Vancouver) şi susţinut financiat de Consiliul Judeţean Alba.